صفحه اصلی يکشنبه 28 بهمن 1397
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 آرشیوفرهنگ و هنر
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

شهرسازی پستمدرن

سبک شهر سازی و معماری متاثر از مکتب پست مدرن یکی از مهمترین و فراگیرترین جنبشهایی است که در سال های اخیر وسعت یافته و اغلب معماران و شهرسازان حتی الامکان نگاهی بدان دارند...
چهارشنبه 18 شهريور 1394

موسیقی

موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه است.
دوشنبه 12 مرداد 1394