صفحه اصلی يکشنبه 28 بهمن 1397
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 آرشیوقوانین مناطق ویژه و آزاد
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.
پنجشنبه 19 شهريور 1394

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
پنجشنبه 19 شهريور 1394