صفحه اصلی پنجشنبه 4 بهمن 1397
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394
کد 204

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است ...

اینکوترمز

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial
Terms
به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد
استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و
خریدار استفاده می‌شود .

اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد.مسائلی شامل
حمل کالاها ، ترخیص کالاها ، واردات و صادرات کالاها ، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد
و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات
مختلف اینکوترمز (Incoterms) معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International
Chamber Of Commerce
تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات
وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است .

گروه C –

تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل :

CFR

مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

تعریف : ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از
روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است .
عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است .

CPT

مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا
هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده
می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار .
عقد قرارداد بازرسی با خریدار است .

CIP

مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت
فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل
با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار
است .

گروه E –

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ :

EXW

مخفف اصطلاح Ex Works

تعریف : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار).

گروه D –

تحویل کالا در مقصد :

DAF

مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تعریف : تحویل در مرز ( مرز تعیین شده).

DES

مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تعریف : تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد).

DEQ

مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تعریف : تحویل در اسکله ( در مقصد ).

DDU

مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تعریف : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی .

DDP

مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تعریف : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی .

گروه F –

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

FCA

مخفف اصطلاح Free Carrier

تعریف : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما)
.
با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک
می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).

FAS

مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تعریف : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر
است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است .

FOB

مخفف اصطلاح Free On Board

تعریف : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور
داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل
از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است .

کابوتاژ

عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک
دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو
نوع اظهارنامه گمرکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگری هنگام ورود به گمرک یا
مرز دیگر تنظیم می شود .

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین
سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده
واقع شود .

بارنامه

در اصطلاح بین المللی کشتیرانی بارنامه را (بیل آولیدینگ) و در جاده و هواپیما CMRو
در راه آهن CIMمی خوانند و بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا .

CMR

حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و
تحویل کالا در دو کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد .  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 شهريور 1394
  • ساعت 13
  • توسط مدیر کل پورتال
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh