صفحه اصلی پنجشنبه 4 بهمن 1397
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : يکشنبه 29 شهريور 1394
کد 217

حفاظت از محیط زیست و فرهنگ استفاده از طبیعت

بیشترین آمار سرطان پوست در كشور استرالیا دیده شده كه علت آنرا وجود سوراخ لایه ازن بر فراز این قاره دانسته اند. عده‫ای نیز تغییرات اقلیمی مانند خشكسالی ها و باران‫های مخرب را ناشی از همین عوامل می دانند.
عبارت حفاظت از محیط زیست، در دوره ای كه ما به مدرسه می رفتیم، شاید حتی به گوشمان هم نخورده بود. در آن زمان كسی نگران طبیعت و محیط زیست نبود. فكر می كردیم آزادیم هر طور می خواهیم و می توانیم، از طبیعت بهره برداری كنیم، مصرف بیشتر یعنی رفاه بیشتر. بحث سهم آیندگان از طبیعت برای بسیاری از ما بی‫معنا بود.
اكنون روزگار دیگری است. هر چند بسیار دیر، اما بهر حال، دریافته ایم كه استفاده از طبیعت حدی دارد و اگر به تعادل دیرپای آن زیان برسانیم، با آلودگی محیط زیست و كمبود منابع طبیعی روبرو خواهیم شد. به علاوه خطرات زیست محیطی زیادی انسان ها را تهدید می كند مانند باران های اسیدی، تخریب لایه ازن، گرم شدن هوای كره زمین و ذوب شدن یخ های قطب كه می تواند موجب فرو رفتن بخشی از سواحل به زیر آب باشد.
بر اساس گزارشهای موجود بیشترین آمار سرطان پوست در كشور استرالیا دیده شده كه علت آنرا وجود سوراخ لایه ازن بر فراز این قاره دانسته اند. عده‫ای نیز تغییرات اقلیمی مانند خشكسالی ها و باران‫های مخرب را ناشی از همین عوامل می دانند.
همه ساله بیش از ۳۰ میلیون تن دی اكسیدكربن با استفاده از سوخت های فسیلی، قطع كردن درختان و سوزاندن آنها وارد هوای اطراف ما می‫شود. طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ آثار مخرب آدمی بر محیط زیست چهار برابر بیشتر شده است و سالانه حدود ۳ تا ۱۰ تن مواد سمی وارد خاك و آب و هوای كشور ما می‫شود.
این موارد و هزاران مورد دیگر و خطراتی كه از این ناحیه نسل بشر را تهدید می‫كند موجب نگرانی همه شده، از این رو كنفرانسهای زیادی برای بررسی و چاره اندیشی در سطح وزرا و سران كشورها تشكیل شده است.
آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی نه تنها به محیط زیست، انسان و طبیعت آسیب می رساند بلكه روند فرسایش آثار باستانی را نیز بقدری سرعت می بخشد كه می‫توان نام تخریب بر آن گذاشت، مانند آنچه برای كتیبه بیستون در حال رخ دادن است.
«تو كه زین پس این دیپی را كه من نوشته‫ام و این پیكره‫ها را ببینی آنها را تباه مكن، تا بتوانی آنها را نگاه دار» داریوش ـ كتیبه بیستون
با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست و لزوم توجه به آن كنفرانسی در استكهلم در سال ۱۹۹۲ برگزار و عبارت (( تنها یك كره زمین داریم)) به عنوان شعار كنفرانس برگزیده شد. در این سال كنفرانس محیط زیست با حضور سران ۱۴۰ کشور دنیا در ریودوژانیرو برگزار و یكی از بندهای آن به محیط زیست اختصاص یافت.
علاوه بر آن موضوع اصل ۱۲ بیانیه ریو مربوط به تدوین استانداردهای زیست محیطی، توسعه پایدار و تجارت آزاد جهانی می باشد. منظور از توسعه پایدار آن است كه در روند توسعه علاوه بر بر آورده كردن نیازهای نسل كنونی،حقوق و توانایی های لازم برای نسل های آینده در جهت برآورده كردن شرایط ادامه حیات فراهم باشد.
در این استاندارد از سازمانها خواسته شده تا جنبه‫ها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای خود را شناسایی نموده و آنها را در كنترل داشته باشد.
در همین سال استانداردBS ۷۷۵۰ تدوین و به صورت آزمایشی به مدت دو سال به اجرا گذاشته شد.
چهار سال بعد مؤسسه بین‫المللی ISO استاندارد ایزوی۱۴۰۰۱:۱۹۹۶ را منتشر كرد. ویرایش جدید این استاندارد ایزوی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴می باشد كه در این استاندارد محیط زیست چنین تعریف می شود:
محیطی شامل هوا، آب، خاك، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و روابط متقابل بین آنها كه سازمان در آن فعالیت می كند. در این استاندارد از سازمان ها خواسته شده تا جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های خود را شناسایی نموده و در كنترل داشته باشد. جنبه های زیست محیطی به بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات سازمان گفته می شود كه بر محیط‫زیست اثر داشته باشد. به هر تغییر در محیط زیست اعم از مطلوب یا نا مطلوب، كه تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه های زیست محیطی یك سازمان باشد، پیامد زیست محیطی می گویند.
در بند ۴ ۳ ۱ استاندارد از سازمان ها خواسته شده روش(های) اجرایی مدونی ایجاد، استقرار و نگهداری نمایند كه در آن چگونگی شناسایی و كنترل جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان مشخص و نحوه كنترل آنها نیز معین شده باشد. این موارد می‫تواند شامل موارد زیر باشد:
الف) انتشار آلاینده ها به هوا، (دود و گازهای خروجی كارخانه ها و خروجی اگزوز اتومبیل ها)
ب) تخلیه آلاینده ها به آب(مانند فاضلاب های انسانی و صنعتی كه وارد آب های زیرزمینی و رودخانه ها می شود)
ج) تخلیه آلاینده ها به خاك، (انواع روغنها، مواد نفتی، زباله‫های بیمارستانی، نخاله های ساختمانی و ...)
د) مصرف مواد خام و منابع طبیعی    
هـ) مصرف انرژی
و) انرژی آزاد شده (گرما، تشعشع، ارتعاش)
ز) اتلاف ها و محصولات جانبی و ....

با توجه به موارد فوق همه سازمانهای صنعتی و خدماتی از یك كارخانه بزرگ كه حجم زیادی آلودگی را وارد محیط زیست می‫كند، تا یك كارگاه كوچك تعمیرات اتومبیل كه روغنها و ضایعات خود را در محیط زیست رها می‫كند یا من و شما كه در خانه زباله تولید می‫كنیم، همه در برابر محیط زیست مسئول هستیم و لازم است در ارتباط با فرهنگ استفاده از محیط زیست در سطح عموم آموزشهای لازم داده شود چرا كه همه ما هر وقت كه مجال و فرصتی پیدا كنیم به دامن طبیعت پناه می بریم هیچ فكر كرده ایم با این برخوردی كه ما با طبیعت داریم، چند سال دیگر می‫توانیم گوشه دنجی خالی از آلودگی پیدا كنیم؟
پس لازم است:
هنگام عزیمت جهت گذراندن اوقات فراغت در طبیعت و پاركها كیسه زباله با خود به همراه داشته باشیم.
در پاركها و عرصه‫های طبیعی از مواد غذایی و فرآوردهایی كه زباله كمتری تولید می‫كنند استفاده كنیم.
در مسیر مراجعه به طبیعت و در سایر مسافرتها از انداختن هر گونه زباله در جاده‫ها خودداری كنیم.
از پراكندن زباله خود در طبیعت پرهیزكنیم.
از نصب چادر و گستردن زیرانداز بر روی رستنی‫ها و بستن چادر به شاخه‫های درختان خودداری نماییم.
از آتش افروختن و گذاردن اجسام داغ روی رستنی ها خودداری نمائیم.
از شكستن شاخه درختان و و بوته‫ها، كندن و سوزاندن آنها پرهیز كنیم.
از صید، شكار و آزار و اذیت پرندگان، حشرات و سایر موجودات زنده منطقه جداً خوداری نمائیم.
با ایجاد نكردن آلودگی صوتی، آرامش طبیعت را بهم نزنیم.
از بردن وسایل نقلیه موتوری بر روی رستنی‫ها و مراتع پرهیزنمائیم.
در هنگام مراجعت از طبیعت و پاركها نسبت به جمع‫آوری و انتقال زباله های خود و اطراف منطقه اقدام نمائیم.
در هنگام ترك محل از خاموش شدن آتشی كه برافروختیم اطمینان حاصل كنیم.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 29 شهريور 1394
  • ساعت 12
  • توسط مدیر کل پورتال
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه 29 شهريور 1394
  • ساعت 13
  • توسط مدیر کل پورتال
نظرات شما
captcha refresh