صفحه اصلی پنجشنبه 10 خرداد 1403
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 

آدرس دفتر :

 تبریز . کیلومتر 15 جاده تبریز - صوفیان - روبروی پایانه بار - منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شماره تلفن ثابت :

  041-32464104

فاکس :

041-32464107

کد پستی:

5197615395

سامانه پیام کوتاه

10008543

آدرس پست الکترونیکی:

  pr@sahlansez.ir