صفحه اصلی يکشنبه 11 خرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 آرشیوایمنی
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

شناخت کالای خطرناک و مواد شیمیایی2

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چهارشنبه 29 مهر 1394

شعارهای HSE

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
شنبه 18 مهر 1394

اصول ایمنی و بهداشت کار

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان بر گرفته از مرکز تحقیق و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه جنوب غرب کشور:
شنبه 24 مرداد 1394

مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني

جمع آوری مطلب راوابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان OHSAS 18001:2007 Essentials & Documentation Training Course
شنبه 24 مرداد 1394

سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت

جمع آوری مطلب راوابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان برگرفته از موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران
يکشنبه 18 مرداد 1394

شناخت کالای خطرناک و مواد شیمیایی1

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:
يکشنبه 18 مرداد 1394

دستورالعمل ايمني عمومي در سازمان:

كاركنان ملزم مي باشند بسته به مورد هر فعاليت خاص ، استفاده از پوشش ها و لوازم ايمني مورد نياز آن فعاليت را كه ممكن است عدم استفاده از آن سبب آسيب رسيدن به وي و يا كارش شود را مورد استفاده قرار دهد.
سه شنبه 13 مرداد 1394