صفحه اصلی دوشنبه 5 خرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 آرشیوبیمه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي :

عبارت است از بيمة مسئوليت بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره ,كه ناشي از تحقق خطرات بيمه شده در قرارداد ما بين بيمه گر و بيمه گذار بوده و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود .
شنبه 18 مهر 1394

قانون بیمه

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
شنبه 18 مهر 1394

شرایط عمومی بیمه نامه های باربری صادراتی و وارداتی

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:
شنبه 21 شهريور 1394

مجموعه مقررات ارزی

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:
شنبه 21 شهريور 1394

بیمه باربری

اصولا بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد.
پنجشنبه 19 شهريور 1394