صفحه اصلی پنجشنبه 8 آبان 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

آرشیو بیمه

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي :

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي :

(1668)


عبارت است از بيمة مسئوليت بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره ,كه ناشي از تحقق خطرات بيمه شده در قرارداد ما بين بيمه گر و بيمه گذار بوده و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود .

شنبه 18 مهر 1394
قانون بیمه

قانون بیمه

(1777)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 18 مهر 1394
شرایط عمومی بیمه نامه های باربری صادراتی و وارداتی

شرایط عمومی بیمه نامه های باربری صادراتی و وارداتی

(1429)

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:

شنبه 21 شهريور 1394
مجموعه مقررات ارزی

مجموعه مقررات ارزی

(1891)

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:

شنبه 21 شهريور 1394
بیمه باربری

بیمه باربری

(1856)

اصولا بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد.

پنجشنبه 19 شهريور 1394