صفحه اصلی جمعه 7 مهر 1402
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

آرشیو مناقصات

 واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

(108)

نوع: مناقصه / شماره: 1400-02-02 / سازمان مرکزی: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی / سازمان برگزار کننده: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
 فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

(148)

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان / نوع: مزایده / شماره: 01-02-1400 / سازمان مرکزی: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی / سازمان برگزار کننده: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود

(99)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد تجهیز 2 باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود در فاز 1 خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه 5 آذر 1399
 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

(186)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد (تهیه) گزارش ادواری نظارت و پایش زیست محیطی فاز احداث و بهره برداری و همچنین ارتقاء رده زیست محیطی موجود خود را در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 9 آذر 1398
آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

(202)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه آب شیرین کن و سر چاهی واقع در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

سه شنبه 5 آذر 1398
آگهی واگذاری

آگهی واگذاری

(764)

آگهی واگذاری محل رستوران و آشپزخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز بصورت اجاره

شنبه 12 اسفند 1396