صفحه اصلی پنجشنبه 8 آبان 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : شنبه 18 مهر 1394
کد 236

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي :

عبارت است از بيمة مسئوليت بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره ,كه ناشي از تحقق خطرات بيمه شده در قرارداد ما بين بيمه گر و بيمه گذار بوده و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود .

 تعريف بارنامه :

 بارنامه سندي است که توسط حمل کننده يا نماينده او امضا مي شود و بيانگر اين است که کالاهايي که نوع، کميت و شرايط آن ذکر شده است، براي حمل دريافت شده اند و يا بر روي وسيله حمل که عازم مقصد مشخصي است بارگيري شده اند. بارنامه رسيد کالا مي باشد و بيانگر شرايط و مفادي است که تحت آن کالا حمل مي شود.

   اين نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طي مقررات از طريق سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در اختيار موسسات و شرکتهاي حمل ونقل قرار داده ميشود. بارنامه جاده اي داخلي داراي شش نسخه ميباشد .

  1-     مخصوص گيرنده کالا (نسخه تمبردار(

  2-     مخصوص سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

  3-     مخصوص راننده

  4-     مخصوص فرستنده کالا

  5-     مخصوص شرکت حمل و نقل

  6-      مخصوص شرکت حمل و نقل

  

مشاركت در منافع

 در صورتي كه در پايان هر دورة يكساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمة دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمه گر مي تواند حداكثر معادل 10درصد حق بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمه گذار پرداخت نمايد .

 خسارت سهم بيمه گذار

 آن قسمت از خسارت که  به عهدة بيمه گذار است و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد .

 حق جانشيني

 بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند جانشين بيمه گذار بوده و حق دارد به شخص يا اشخاصي كه مسئوليت منفرد يا مشترك در بروز خسارت داشته باشند مراجعه و استيفاي حق نمايد .