صفحه اصلی يکشنبه 11 خرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394
کد 248

شناخت کالای خطرناک و مواد شیمیایی2

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
•    برچیدن کلیه علائم فوق الذکر از روی بسته های کالای خطرناک پس  از تخلیه و اطمینان از عدم خطرناک بودن باقیمانده محتویات ان بمنظور جلوگیری از گمراه شدن کارکنان بندر الزامی می باشد در صورت عدم رعایت مورد مذکور صاحب کانتینر مسئول خواهد بود.
•    حمل کالاهای عادی در کنار کالاهای خطرناک و همچنین همجواری کالاهای خطرناک ناسازگار در درون کانتینر غیر مجاز می باشد و در صورت انجام این عمل کلیه خطرات بالقوه و هزینه خسارتهای ناشی از وقوع حادثه به عهده فرستنده کالا می باشد.
•    ظروف خالی کالاهای خطرناک که قبلا برای حمل مورد استفاده قرار گرفته اند در صورت تمیز نشدن باید به منزله کالاهای خطرناک تلقی شوند مگر اینکه تمهیدات لازم برای از بین بردن خواص خطرناک انها توسط مقامات صلاحیت دار و مجاز بکار گرفته شده باشد.
•    کلیه ظروف نگهدارنده کالاهای خطرناک نظیر بشکه ، کیسه، کپسول، کارتن و سایر موارد مشابه باید به صورت پالت بندی شده و با لفاف بندی مناسب تحویل بندر داده شوند
•    قبل از شروع عملیات تخلیه و یا بارگیری کشتی، نماینده کشتیرانی باید از مناسب بودن وضعیت کالاهای خطرناک ( سالم بودن بسته بندی، علامت گذاری ها و ....) ،تجهیزات مورد استفاده از قبیل جرثقیل کشتی ، وایرها ، قلابها، زنجیرها (از نقطه نظر SWI و وضعیت ظاهری ان ها) و تورها، برزنت های مستقر بین کشتی و اسکله اطمینان حاصل نمایند. همچنین علائم هشدار دهنده مورد لزوم ، نظیر علانم عدم استعمال دخانیات، خطر مواد شیمیایی و ... باید به تعداد کافی در روی کشتی و در مکانهای مناسب مستقر شده باشند.

دستورالعمل مربوط به اسناد حمل کالای خطرناک

اسناد حمل کالاهای خطرناک

•    در اسناد مربوط به کالاهای خطرناک بسته بندی شده علاوه بر نام تجاری کالا باید شمارده سازمان ملل و نام صحیح حمل و نقل دریایی کالا یا به عبارت دیگر Proper Shipping Name ( نامی که در کتاب IMDG جلد دوم برای ان کالا قید شده ) و نیز توضیح کامل در ارتباط با کلاس ماده خطرناک ذکر شده باشد.
•    گروه بسته بندی کالا Packing Group بهمراه کلاس کالای خطرناک، خطرات فرعی ،تعداد بسته های کالای خطرناک، وزن کل بسته ها نیز باید به عنوان اطلاعات تکمیلی در اسناد حمل کالای خطرناک منظور شده باشد.
•    گواهینامه یا هر نوع سند دیگری مبنی بر اینکه کالای حمل شده به طور صحیح بسته بندی، علامت گذاری و برچسب زده شده است نیز باید ضمیمه اسناد و توسط ارسال کننده تهیه شود
•    کلیه افراد مسئول بسته بندی و بارگیری کالاهای خطرناک در واحدهای حمل و نقل باید اسناد امضا شده ای مبنی بر این که کالاهای مورد نظر با رعایت قوانین و مفاد مربوطه بسته بندی و بارگیری شده است داشته باشند.
•    در صورتی که وجود دلایل موجه مبنی بر این که بسته بندی و بارگیری کالاهای خطرناک در واحد های بارگیری CTU, Container Transport Unit براساس قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است، در صورت عدم ارائه مدارک و اسناد مذکور ، تخلیه و بارگیری کالای مذکور ممنوع است.
•    کلیه کشتی هایی که کالاهای خطرناک حمل می کنند باید فهرستی از کالاهای خطرناک خود را بر اساس IMDG داشته باشند. همچنین محل کالای خطرناک نیز باید در لیست مذکور قید شده باشد می توان بجای این فهرست از یک نقشه بارچینی Stowage Plan که و در ان کلاس هر یک از کالاهای خطرناک و محل نگهداری ان ها در کشتی ذکر شده است استفاده نمود یک کپی از اسناد مذکور باید قبل از ترک بندر به شخص یا مقام تعیین شده از طرف مسئولین بندر ارائه گردد.

نمونه ای از برگه استاندارد حمل و نقل و اظهار کالاهای خطرناکگزارش سوانح مرتبط با کالاهای خطرناک
•    در صورت بروز هر گونه سوانحی که منجر به ریخته شدن کالاهای خطرناک به دریا گردد مراتب باید به سرعت توسط افراد مسئول کشتی به نزدیکترین بندر گزارش  شود گزارش سانحه باید  بر اساس اصول و دستورالعمل های سازمان ملل صورت پذیرد

وظایف شرکتهای کشتیرانی


•    کلیه مدارک مربوط به کالاهای خطرناک از قبیل مانیفست ، نقشه بارچینی و نگهداری کالای خطرناک و غیره باید حداقل 24 ساعت قبل از رسیدن کشتی به لنگرگاه به اداره ذیربط بندر تحویل داده شود
•    اداره کنترل و بازرسی بندر موظف است اطلاعات مربوط به وجود یا عدم وجود کالاهای خطرناک و سایر اطلاعات لازم و نیز مشخصات کشتی ها به هنگام ورود به لنگرگاه و یا پس از لنگراندازی را دریافت نماید فرمانده کشتی موظف به همکاری در خصوص ارائه این اطلاعات می باشد
•    کلیه شرکتهای کشتیرانی موظفند فهرست اظهار نامه وجود کالاهای خطرناک را که براساس مقررات کنوانسیونهای فال، مارپول و سولاس تنظیم گردیده جهت کلیه شناورهای حامل کالاهای خطرناک تکمیل و قبل از ورود کشتی به اسکله ، تحویل اداره مربوطه دهند . بدیهی است مسئولیتهای قانونی ناشی از عدم تحویل بموقع فهرست مذکور بر عهده شرکت کشتیرانی مربوطه می باشد. ضروری است شرکتهای کشتیرانی نسبت به گرفتن اسناد پشتیبان از فرمهای مذکور به تعداد کافی اقدام لازم به عمل اورند
•    در کلیه اسناد و مدارک مربوط به کالاهای خطرناک، مانیفست و B/L باید اسم حمل و نقل دریایی کلاس مربوط به ان و شرح کامل از خصوصیات کالا ، روشهای محافظت و نگهداری جهت پیشگیری از حریق ، روشهای اطفا حریق و در صورت مضر بودن برای سلامتی افراد چگونگی و شرایط برخورد و مقابله با ان و سایر مسایل ایمنی و بهداشتی لازم درج شده و نباید فقط به اسم تجاری کالای اکتفا نمود
•    ظروف بسته بندی حاوی کالای خطرناک باید دارای علایم مشروحه ذیل در هر چهار طرف بسته بندی بوده به طوری که به وضوح قابل روئیت باشد:
o    بر چسب یا پلاکارد مشخص کننده کلاس کالاهای خطرناک
o    اسم تجاری و نام صحیح حمل و نقل دریایی PSN
o    شماره سازمان ملل UN مربوط به کالا
•    در صورتی که کالا دارای خواص کالای خطرناک بیش از یک کلاس باشد علائم کلیه کلاسها در کنار هم درج و اگر بیش از یک نوع کالای خطرناک داخل بسته باشند باید علائم کلاس مربوطه به تمامی کالاهای موجود به روشی که عنوان شده روی بسته بندی درج شده باشد.
•    در صورت مضر بودن کالای خطرناک برای محیط زیست علاوه بر علایم کلاس باید علامت خطرات زیست محیطی در کنار سایر علایم درج شده باشد. ضمنا جنس مواد بکار رفته در این مواد باید بگونه ای باشد که اگر بسته بندی سه ماه در اب دریا غوطه ور بود علایم مذکور به راحتی قابل تشخیص و قرائت باشد.
•    برچیدن کلیه علائم فوق الذکر از روی بسته های کالای خطرناک پس  از تخلیه و اطمینان از عدم خطرناک بودن باقیمانده محتویات ان بمنظور جلوگیری از گمراه شدن کارکنان بندر الزامی می باشد در صورت عدم رعایت مورد مذکور صاحب کانتینر مسئول خواهد بود.
•    حمل کالاهای عادی در کنار کالاهای خطرناک و همچنین همجواری کالاهای خطرناک ناسازگار در درون کانتینر غیر مجاز می باشد و در صورت انجام این عمل کلیه خطرات بالقوه و هزینه خسارتهای ناشی از وقوع حادثه به عهده فرستنده کالا می باشد.
•    ظروف خالی کالاهای خطرناک که قبلا برای حمل مورد استفاده قرار گرفته اند در صورت تمیز نشدن باید به منزله کالاهای خطرناک تلقی شوند مگر اینکه تمهیدات لازم برای از بین بردن خواص خطرناک انها توسط مقامات صلاحیت دار و مجاز بکار گرفته شده باشد.
•    کلیه ظروف نگهدارنده کالاهای خطرناک نظیر بشکه ، کیسه، کپسول، کارتن و سایر موارد مشابه باید به صورت پالت بندی شده و با لفاف بندی مناسب تحویل بندر داده شوند
•    قبل از شروع عملیات تخلیه و یا بارگیری کشتی، نماینده کشتیرانی باید از مناسب بودن وضعیت کالاهای خطرناک ( سالم بودن بسته بندی، علامت گذاری ها و ....) ،تجهیزات مورد استفاده از قبیل جرثقیل کشتی ، وایرها ، قلابها، زنجیرها (از نقطه نظر SWI و وضعیت ظاهری ان ها) و تورها، برزنت های مستقر بین کشتی و اسکله اطمینان حاصل نمایند. همچنین علائم هشدار دهنده مورد لزوم ، نظیر علانم عدم استعمال دخانیات، خطر مواد شیمیایی و ... باید به تعداد کافی در روی کشتی و در مکانهای مناسب مستقر شده باشند.•    
قبل از شروع عملیات تخلیه یا بارگیری و یا جابجایی کالا بر روی عرشه باید تذکرات لازم در خصوص ماهیت کالاهای خطرناک حمل شده و مسایل ایمنی انها به گروه خن کار از طرف کشتی و یا نماینده کشتیرانی به اطلاع انها رسانده شود
•    تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک باید توسط شرکتهای تخلیه و بارگیری مجرب انجام شده و پرسنل انها مجهز به کلیه وسایل ایمنیPPE و بهداشت فردی متناسب با نوع کالاهای خطرناک تخلیه و بارگیری شده باشند
•    کلیه دستورالعمل ها و تذکرات ایمنی داده شده توسط مسئولین ترمینالها و اسکله باید بدون معطلی و اتلاف وقت به طور دقیق توسط نماینده کشتیرانی ، افسر مسئول کشتی و یا سرگروه تیم خن کاری به مورد اجرا گذاشته شود
•    در صورتیکه به هر دلیل شرکت کشتیرانی علیرغم اگاهی از لزوم حمل یکسره برخی از کلاسهای تعیین شده ( به عنوان مثال کلاس یک و هفت کالای خطرناک) ناچار به تخلیه کانتینر یا کالاهای خطرناک در بندر گردد موظف است نسبت به تنظیم و ارائه فرم تعهد با پذیرش کلیه خطرات و هزینه های مربوطه نسبت به درخواست نگهداری ان کالاها در اماکن مخصوص بندری اقدام نماید
•    در صورت اظهار خلاف واقع و تحویل کالاهای خطرناک به عنوان کالای معمولی به بندر، پس از مشخص شدن موضوع در مورد کالاهای خطرناک که بندر عدم پذیرش و نگهداری انها را در محوطه و انبارهای خود اعلام نموده ، هزینه جابجایی و سایر هزینه های اضافی بر عهده شرکت کشتیرانی مربوطه خواهد بود ضمنا بدلیل اظهار خلاف کالای خطرناک ، شرکت کشتیرانی ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود


کالاهای خطرناک ممنوع جهت حمل و نقل
•    کالاها  و اقلامی که در خصوص انها احتمال انفجار وجود داشته باشد یا ممکن است تحت شرایط عادی حمل و نقل ، واکنش های خطرناک انجام داده یا تولید احتراق یا گرمای خطرناک کرده و یا گاز یا بخارات سمی، خورنده و قابل اشتعال از خود متصاعد کنند جهت حمل و نقل ممنوع می باشند.

دستورالعمل های خاص


مواد عفونی    
•    فردی که مسئول حمل و یا باز کردن بسته های حاوی مواد عفونی است در صورت مشاهده هر گونه اسیب وارده به بسته یا نشت از ان باید موارد ذیل را انجام دهد.
o    از حمل بسته خوداری نماید
o    بسته های مجاور را بررسی کرده و از اینکه سایر بسته ها الوده نشده باشند اطمینان حاصل نماید در صورت مشاهده هر گونه الودگی در سایر بسته ها انها را از بسته های سالم جدا نموده به مقامات ذیصلاح بهداشتی اطلاع دهد و اگاهی های لازم را به دیگر پرسنل درگیر ارائه نماید

مواد رادیواکتیو:
•    در صورت اسیب به یک بسته حاوی مواد رادیواکتیو یا نشت از بسته های رادیواکتیو نباید انها را لمس نمود و در اسرع وقت یک فرد متخصص میزان الودگی ایجاد شده و تشعشع حاصل از بسته را ارزیابی نماید باید توجه داشت که این ارزیابی نباید فقط محدود به بسته شده و باید بوسیله نقلیه ، محل های بارگیری و تخلیه در مجاورت بسته و در صورت لزوم سایر موادی که با بسته های رادیواکتیو حمل شده اند را در بر گیرد در صورت لزوم به منظور به حداقل رساندن تبعات ناشی از الودگی مواد رادیواکتیو اقدامات لازم به منظور محافظت از جان اشخاص درگیر اتخاذ گردد.
•    بسته های حاوی مواد رادیواکتیو که اسیب دیده اند و از انها مواد رادیواکتیو بیش از میزان نشت می کند باید به طور موقت در یک مکان مناسب تحت نظارت، نگهداری شده و تا رفع اسیب و نشت و از بین بردن الودگی از حمل ان ها خوداری نمود
•    در صورت بروز حادثه در خصوص مواد رادیواکتیو باید واکنشی که مواد رادیواکتیو ممکن است با عناصر موجود در محیط انجام دهند در نظر گرفته شده و موارد ایمنی در خصوص انها رعایت شود
•    یکی از عوامل احتمالی ایجاد حریق،  اتصال سیم ها و کابل های برق است لذا باید کابلها و سیم های حامل الکتریسیته در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند سیم هایی که خطرناک بوده و وضعیت مناسبی ندارند باید از سرویس خارج شوند به منظور جلوگیری از ایجاد حریق فاصله مجاز بین دستگاهها و ماشین الات الکتریکی و کالاهای خطرناک باید مد نظر قرار گرفته شود
•    عمده خطرات در خصوص اتش سوزی کالاهای کلاس یک منبع خارجی اتش سوزی است به همین دلیل هر گونه منبع حریق قبل از رسیدن به این نوع کالاها باید شناسایی و خاموش شود بدیهی است که به منظور جلوگیری از ایجاد حریق در خصوص این کالاها اقدامات لازم پیشگیری از حریق باید اتخاذ شده و دستگاهها و وسایل اطفا حریق باید بر اساس دستورالعمل های مطرح شده بکار گرفته شوند
•    هیچ گونه کار گرم Hot Work از قبیل جوشکاری یا  لحیم کاری که تولید اتش جرقه یا شعله می کند نباید در محل نگهداری کالاهای کلاس یک و محوطه های اطراف انجام شود این گونه فعالیتها باید در کارگاههای ویژه ای که بهمین منظو ر پیش بینی شده و مجهز به سیستم اطفا حریق است صورت گیرد
•    کلاس 2
•    با توجه باینکه برخی از گازها از هوا سنگین تر بوده ودر قسمت تحتانی کشتی ها جمع می گردندو تراکم انها نیز گاهی به میزان خطرناکی می رسد باید سیستم تهویه مناسبی در محل نگهداری این کالاها تعبیه شود تا از تجمع گازهایی که ممکن است از داخل محموله خطرناک کلاس دو نشت می یابد جلوگیری بعمل اورد
•    چنانچه فردی نشت گاز را در محل نگهداری کالاهای کلاس دو تشخیص دهد از ورود بیشتر به داخل منطقه انباشت گاز خوداری نموده و به مسئولین انبار گزارش دهد. اقدامات ایمنی باید توسط افراد مجرب و مجهز به تجهیزات ایمنی و دستگاههای تنفسی خود تامین بانجام رسد
•    نشت گازهای قابل  اشتعال از درون ظروف نگهدارنده این گونه گازها ممکن است با هوای محیط ترکیب و حاصل ترکیب این دو مخلوطی خطرناک و قابل انفجار گردد لذا باید همواره توجه لازم به این موضوع معطوف گردد.

دستورالعمل تخلیه، بارگیری، نگهداری و حمل کالاهای خطرناک

مقررات عمومی :
•    در هنگام تخلیه کالاهای خطرناک از خن کشتی افسر عرشه موظف است قبل از شروع تخلیه ، کارگران خن کار را از محل ، نوع و ویژگی کالاهای خطرناک موجود در خن کشتی مطلع نماید
•    افسر کشتی موظف است در تمامی مراحل تخلیه کالای خطرناک، در محل حضور داشته و نسبت به راهنمایی کارگران در خصوص بارگیری، ابزار و تجهیزات و نحوه تخلیه این کالاها اقدام نماید

•    پیمانکاران خن کار موظفند از کارگران ماهر و مجرب و دوره دیده اشنا به نحوه تخلیه کالاهای خطرناک استفاده نمایند
•    پیمانکاران خن کار موظف هستند از ابزارها و تجهیزات متناسب با ویژگی های هر طبقه از کالای خطرناک با ضریب ایمنی مطمئن استفاده نمایند
•    گروههای خن کار موظفند در تمام طول زمان تخلیه کالاهای خطرناک به توصیه ها و راهنمایی های افسر عرشه کشتی و سرگروه خود عمل نموده و از البسه ایمنی متناسب با نوع کلاس کالای خطرناک استفاده نمایند
•    پیمانکاران خن کار موظف هستند برای کارگران به خصوص ان دسته از کارگران که مشغول تخلیه این کالاها می باشند وسایل ایمنی از قبیل کفش کلاه دستکش های مخصوص ماسک و غیره را تهیه و انها را ملزم به استفاده از انها نمایند
•    توجه به علایم هشدار دهنده بر روی بسته ها و رعایت دقیق ان ها ، رعایت تعداد بسته های مجاز قابل قرارگیری بر روی هم ، حداکثر وزن قابل تحمل هر بسته، فلش رو به بالا که نشان دهنده حهت صحیح بلند کردن کالا می باشد و همچنین علامت زنجیر که معنای صحیح جاگیری زنجیر و تسمه جهت بالا بردن کالا و غیره است کاملا ضروری می باشد.
•    پیمانکار خن کار باید قبل از شروع تخلیه کالاهای خطرناک به جهت پیشگیری از نشت و ریزش، نسبت به تامین ظروف یدکی و استفاده در مواقع لازم جهت بسته بندی مجدد ظروف اسیب دیده اقدام نماید
•    مسئولین ترمینال کالای خطرناک قبل از اغاز تخلیه کالاهای خطرناک می بایست محل تخلیه هر کالا را مشخص نمایند و یا مسئول امور نگهداری و تخلیه کالای خطرناک ، هماهنگی های لازم را در رابطه با مقدار ، نوع و محل تعیین شده مورد نظر را بعمل اورند
•    مسئول امور تخلیه ترمینال باید در طول زمان تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک بر امر تخلیه نظارت داشته و کارگران را به رعایت کلیه اصول ایمنی توصیه نماید
•    کالاهایی که می باید در انبار نگهداری شوند لازم است بر اساس جداول جداسازی مربوطه مطابق دستورالعمل Segregation  تفکیک و صفافی گردند
•    ا نبارها و محوطه های کالای خطرناک باید بر اساس جداول جداسازی کلاسهای نه گانه کالای خطرناک تقسیم بندی و نقشه ان را تدوین و طراحی نموده و یک نسخه از ان را به قسمت ایمنی و اتش نشانی ارسال تا در مواقع بروز خطر و حریق تیم اطفا حریق از نوع و خصوصیات کالاهای موجود و محل استقرار انها اگاهی داشته و بتوانند به اسانی با ان مقابله نمایند ضمنا هر قسمت می باید با تابلوهای مخصوص مشخص گردد.
•    در زمان نقل و انتقال کالاهای خطرناک از اسکله به انبار رانندگان کشنده ها باید اصول ایمنی را رعایت کرده و از سرعت غیر مجاز پرهیز نمایند و مسئول ترمینال بایدبه این امر نظارت دقیق داشته باشد زیرا سرعت غیر مجاز باعث بر هم زدن تعادل و احتمال ریزش کالای خطرناک خواهد گردید.•    مسئولین ترمینال کالای خطرناک موظفند کالاهای خطرناک مربوط به هر کلاس را در محل های از پیش تعیین شده تخلیه و صفافی نمایند بدیهی است چنانچه از یک کلاس کالای خطرناک بیش از حد ظرفیت محل تعیین شده کالا وارد گردد و ترمینال مذکور ناگریز گردد کالای موصوف را در محل ویژه مربوط به سایر انواع کالاها تخلیه نماید مراتب باید فورا به قسمت ایمنی و اتش نشانی اطلاع داده شود.
•    در هنگام تخلیه و حمل یکسره کالاهای کلاس یک موارد ذیل باید رعایت گردند
•    درحین انجام عملیات اعم از تخلیه، بارگیری ، جابجایی و نگهداری بسته ها و ظروف مواده منفجره می باید از کلیه منابع حرارتی و تولید جرقه بطور کامل دور باشند
•    از بروز هر گونه فشار احتمالی و ناگهانی به ظروف و جعبه های حاوی موادمنفجره به هر شکل ممکن می باید خودداری گردد
•    از قرار دادن بسته های مواد منفجره بر روی هم به شیوه غیر مطمئن و ناامن و به گونه ای که بسته های پایداری لازم را نداشته و دچار لغزش شوند خوداری شود و مهار کالا بر روی کفی به هنگام حمل و نقل و قبل از حرکت ضروری است.•    در زمان تخلیه و حمل و نقل کالاهای کلاس دو باید موارد ذیل رعایت گردد
•    کلاهک های محافظ شیر سیلندرها در کلیه مراحل تخلیه و  حمل باید در محل مناسب خود نصب شده باشند
•    از ضربه زدنبه سیلندرهای حاوی گازهای اتش زا در هنگام تخلیه و جابجایی باید کاملا خوداری شود
•    سیلندرها و مخازن گاز باید توسط کمربندهای مهار کننده به کفی های حمل محکم شوند
•    درهر شرایطی باید با کلیه مخازن و سیلندرهای حاوی گاز همانند مخازن پر رفتار شود مگر انکه عدم پر و خطرناک بودن انها محرز گردد
•    تغییرات ناگهانی درجه حرارت در مورد سیلندرها(به خصوص سیلندرهای گاز استیلن ) خطر انفجار این مخازن را افزایش داده و این نکته را حین خروج سیلندرها از داخل انبار و قرار گیری در محیط خارج از انبار باید همواره مد نظر قرار  داد.
•    برخی از گازهای کلاس دو علاوه بر  خاصیت انفجاری که دارند در صورت نشت و استنشاق باعث مسمومیت انسان می گردند که در هنگام تخلیه این کالاها ماسک های تنفسی خود تامین و فیلتر های ضد گاز به تعداد کافی می باید در دسترس بوده تا در صورت لزوم از انها استفاده گردد
•    در تخلیه کالاهای کلاس سه رعایت نکات ذیل الزامی است
•    در کلیه مراحل تخلیه و بارگیری و چیدن کالا بر روی کفی های حمل از استفاده و بکار بردن هر گونه منبع حرارتی یا جرقه زنی توسط کارگران و محوطه های اطراف ممانعت بعمل اورد
•    با عنایت به اینکه برخی از این مواد سمی هستند استفاده از دستکش های مخصوص و ماسک های تنفسی ضروری است
•    بسته بندی ها و ظروف این گونه از مایعات بایدکاملا بدون نشت و ریزش بوده و بازرسی های مرتب و مستمر جهت اطمینان از عدم نشت مایع درون ظرف در طول عملیات تخلیه و بارگیری و مراحل نگهداری ضروری است
•    از ضربه زدن به ظروف و بسته های این گونه مواد در حین عملیات تخلیه و بارگیری باید خوداری گردد
•    از تماس دست های الوده به این گونه مواد با سایر اعضای بدن به ویژه چشم ها خودداری نمود

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 29 مهر 1394
  • ساعت 12
  • توسط مدیر کل پورتال
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه 29 مهر 1394
  • ساعت 12
  • توسط مدیر کل پورتال
نظرات شما
captcha refresh