صفحه اصلی جمعه 7 مهر 1402
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : شنبه 12 اسفند 1396
کد 352

آگهی واگذاری

آگهی واگذاری محل رستوران و آشپزخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز بصورت اجاره
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریزدر نظر دارد محل رستوران ، آشپزخانه و تجهیزات موجود را جهت پخت و فروش غذای سرد و گرم بصورت اجاره از طریق مزایده با قیمت پایه ماهانه 40.000.000 ریال به واجدین شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 12/12/96 به مدت 10 روز کاری به محل این شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده تبریز صوفیان،  روبروی پایانه بار ، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل اقدام و در صورت نیاز با شماره تلفن 32464003  تماس حاصل نمایند%
 
                                                                                                 
                                                        روابط عمومی و امور بین الملل