صفحه اصلی پنجشنبه 10 خرداد 1403
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1398
کد 369

مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سهلان

قابل توجه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه ویژه اقتصادی سهلان
به منظور فعالیت و بهره مندی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی، جهت تشکیل پرونده و دریافت مجوز فعالیت اقتصادی مطابق ماده 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب84/03/11 مجلس شورای اسلامی، تا مورخ 98/07/30 به واحد سرمایه گذاری واقع در ساختمان اداری منطقه ویژه اقتصادی سهلان مراجعه فرمایید.
روابط عمومی و امور بین الملل