صفحه اصلی جمعه 7 مهر 1402
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : سه شنبه 5 آذر 1398
کد 373

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه آب شیرین کن و سر چاهی واقع در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه آب شیرین کن و سر چاهی واقع در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد شرایط (دارای حداقل رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور ) واگذار نماید. متقاضیان دارای شرایط مذکور میتوانند از مورخ 10/9/98 تا مورخ 19/9/98 جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در کیلومتر 15جاده تبریز- صوفیان  مراجعه  نمایند
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32464122-041 تماس حاصل فرمایید.