صفحه اصلی جمعه 7 مهر 1402
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : شنبه 9 آذر 1398
کد 375

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد (تهیه) گزارش ادواری نظارت و پایش زیست محیطی فاز احداث و بهره برداری و همچنین ارتقاء رده زیست محیطی موجود خود را در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد (تهیه) گزارش ادواری نظارت و پایش زیست محیطی فاز احداث و بهره برداری و همچنین ارتقاء رده زیست محیطی موجود خود را به شرکت های مشاور ذیصلاح دارای حداقل پایه 3 محیط زیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از مورخ  98/09/16 تا مورخ 98/09/23 جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی : آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 15 جاده تبریز- صوفیان، منطقه ویژه اقتصادی سهلان مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 32464122-041 و32464104-041 تماس حاصل فرمایید.
 
 
تاریخ انتشار 98/09/09 روزنامه ایران