صفحه اصلی يکشنبه 26 آبان 1398
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 

آدرس دفتر :

 تبریز . کیلومتر 15 جادده صوفیان . روبروی پایانه بار

شماره تلفن ثابت :

  2 – 32463401 (041)

فاکس :

04132463403

سامانه پیام کوتاه

10008543

آدرس پست الکترونیکی:

  pr@sahlansez.ir