صفحه اصلی چهارشنبه 28 شهريور 1397
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

مدیریت

5 اقدام فوری برای اخراجی‌ها

اخراج یا مجبور به استعفا شدن از اتفاقاتی است که امکان دارد برای هرکسی رخ دهد؛ حت ...
26/07/1394

پنج مشخصه‌ بزرگ‌ترین مدیران جهان

اغلب اوقات کارفرمایان در ارتباطات خود با کارمندان‌شان دقت نمی‌کنند، آنها باید تو ...
18/07/1394

چگونه اخراج یک کارمند را به او اطلاع دهیم؟

اخراج کارمندان یکی از ناخوشایندترین وظایفی است که مدیران با آن روبه‌رو هستند. ای ...
18/07/1394

ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسلام

مدیریت به صورت کلی از دشوارترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که ب ...
18/06/1394