صفحه اصلی دوشنبه 13 مرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

اصول انبارداری

آموزش انبارداری

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
1394/05/18

تعریف انبار

انبار ساختمان یا محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظ
1394/05/17

دستورالعمل ایمنی انبار

كليه كاركنان انبارها موظفند در هنگام كار از تجهيزات فردي و ايمني كه از طريق وا
1394/05/12