پست الکترونیک

pr@sahlansez.ir

تماس با ما

041-32464104

فاکس

041-32464107

سامانه پیام کوتاه

5197615395

کد پستی

5197615395

آدرس دفتر

تبریز . کیلومتر 15 جاده تبریز - صوفیان - روبروی پایانه بار - منطقه ویژه اقتصادی سهلان