صفحه اصلی سه شنبه 24 تير 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

آرشیو آرشیوگردشگری

ضرب المثل هاي آذري(4)

(9620)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 9 آبان 1394

ضرب المثل هاي آذري(3)

(3562)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 9 آبان 1394

ضرب المثل هاي آذري(2)

(5371)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 9 آبان 1394

ضرب المثل هاي آذري

(3527)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 9 آبان 1394

مشاهير آذربايجان

(1741)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

پنجشنبه 7 آبان 1394

بهشت گمشده ایران در آذربایجان

(3221)

یکی از زیباترین شهرستان های ایران که در شمال غرب و نزدیک مرز آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است، کلیبر نام دارد.

دوشنبه 16 شهريور 1394

آثار باستانی و تاریخی آذربایجان

(2061)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

دوشنبه 26 مرداد 1394

شهرهای كهن آذربایجان

(2324)

تبریز از شهرهای قدیمی جهان می باشد که تاریخ بنای آن را پیش از آمدن آریایی‌ها دانسته اند...

دوشنبه 26 مرداد 1394

ژئوتوریسم

(3148)

ژئوتوریسم، شکل ویژه ای از صنعت گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در مرکز توجه گردشگران قرار می گیرند.

يکشنبه 11 مرداد 1394